Contact us

Project manager

MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Ústav vegetabilních potravin a rostlinné produkce
Palackého 1/3, Brno, Česká republika
tel.: +420 54156 2704
mpospiech@vfu.cz

Write to us

About project

Website is supported by the projects of IGA VFU č. 86/2010 and IGA VFU No. 2/2012. You can find protocols for light microscopy examination of food here. After selecting parameters of the method (ingredient of food which you are looking for, in what product, method of examination you prefer) a histological protocol will be recommended.

Protokoly obsahují

  • potřebný materiál a pomůcky
  • správny postup odběru vzorku a příprava vzorku (nutné zvolit celý protokol)
  • postup histologického vyšetření
  • fotodokumentace