Imunofluorescenční detekce pšeničního proteinu

Protokoly

Zobrazit vše

Ke stažení

Náhled protokolu

Informace o protokolu

Sledovaná složka pšeniční protein
Druh potraviny masný výrobek
Způsob vyšetření imunofluorescenční

Tento standardní operační postup stanovuje postupy pro detekci pšeničného proteinu imunofluorescenční metodou pomocí ABC kitu (Vector laboratories) za použití kryořezů s fixací v acetonu. SOP určuje detekční limit vyšetření, časovou náročnost a postup vyšetření.

Referenční články

PETRÁŠOVÁ, Michaela, et al. Immunofluorescent determination of wheat protein in meat products. Potravinarstvo, 2014, 8.1: 82–86.